Hóa đơn điện tử tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong cả nước,Dịch vụ hóa đơn điện tử là dịch vụ tương đối khó và mới tại Việt Nam, đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của bộ ngành về mặt công nghệ cũng như kinh nghiệm và các kiến thức tài chính, nghiệp vụ kế toán. Vì vậy việc lựa chọn nhà cung cấp More