HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI QUẬN CẦU GIẤY

Như cá nhân và doanh nghiệp đã biết ngày 12/09/2018 Tổng cục thuế đã ban hành Nghị Định 119/2018/NĐ-CP quy định việc phải chuyển từ dùng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, có hiệu lực thi hành từ 01/11/2018. Như vậy cá nhân và doanh nghiệp đều cần phải sử dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy.Bạn đang hoạt động kinh doanh sản xuất tại Quận Cầu GiấyBạn là cá nhân, doanh nghiệp đang cần sử ...
More

NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14/05/2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

 

CHÍNH PHỦ 

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

... More

THÔNG TƯ SỐ 32/2011/TT-BTC NGÀY 14/3/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________<... More

THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________ More

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1209/QĐ-BTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2015

BỘ TÀI CHÍNH _______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

More

Hóa đơn điện tử tại Bắc Ninh

Bắc Ninh là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong cả nước,Dịch vụ hóa đơn điện tử là dịch vụ tương đối khó và mới tại Việt Nam, đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của bộ ngành về mặt công nghệ cũng như kinh nghiệm và các kiến thức tài chính, nghiệp vụ kế toán. Vì vậy việc lựa chọn nhà cung cấp More

THÔNG TƯ 176/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN.

 

BỘ TÀI CHÍNH _______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

More

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1209/QĐ-BTC VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ

BỘ TÀI CHÍNH _______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

More |

Chat qua tin nhắn Facebook